Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (POLITICA DE CONFIDENTIALITATE) 

Pentru a asigura respectarea dreptului Utilizatorilor site-ului alexandruvelici.ro la protecția datelor cu caracter personal (“Utilizatorul”), Operatorul a implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 -aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”). 

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care Utilizatorul poate fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a Utilizatorului. 

Operatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului Utilizatorului la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 / 14 din Regulament prin care se explică de ce se colecteaza datele Utilizatorului cu caracter personal, modul în care sunt protejate aceste date, precum și care sunt drepturile Utilizatorului în legătură cu această colectare de date.  

Vă încurajăm să citiți cu atenție prevederile de mai jos și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări. 

1. Consideraţii generale privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale in calitate de Utilizator al site-ului mentionat mai sus 

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Alexandru Velici in calitatea sa de “Administrator” si respectiv “Operator” al site-ului mentionat, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori in baza acordului specific al acestora furnizat la crearea contului de utilizator, si respectiv prin acceptarea Termenilor si Conditiilor. 

Prin Termeni si Conditii, Utilizatorii sunt informati ca datele personale pe care le furnizeaza urmeaza a fi prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Operator a serviciilor pe internet de furnizare de bunuri si servicii, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, precum si in scopuri statistice. 

Operatorul realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea la solicitarea specifica a Utilizatorului, extragerea, consultarea, utilizarea si, in unele cazuri, transmiterea catre terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract comercial care asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si respectarea drepturilor Utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, mentine, imbunatati si obtine informaţii cu privire la serviciile pe care le ofera, precum si pentru a preveni erori si scurgeri de informatii prin reteaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali. 

Pentru ca Utilizatorul sa beneficieze de cea mai bună experiență digitala pe site-ul mentionat mai sus, Operatorul poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul de Cumpărăror al Utilizatorului, poate invita Utilizatorul să completeze chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau serviciu sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri si colaboratori, studii și cercetări de piață. Operatorul face aceste activități in temeiul interesului sau legitim de a desfășura activități comerciale si de a intelege cum poate sa imbunatateasca serviciile oferite si calitatea acestora, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorului să nu fie afectate. 

Datele personale ce urmeaza a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) pentru a personaliza intr-un grad cat mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului accesat precum si in scopuri de marketing. 

 

Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop. 

Datele personale vor fi furnizate de catre Utilizatori, la optiunea lor proprie, in momentul crearii unui cont valabil pe site sau in cazul abonarii la un serviciu disponibil pe site pentru a beneficia de serviciile si produsele oferite prin intermediul acestora. La inregistrarea in site-ul www.alexandruvelici.ro sunt / pot fi solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele si prenumele, sexul, data nasterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferinte/comportament, dar si alte informatii cu caracter personal. 

Utilizatorul este singurul raspunzator de toate datele furnizate la momentul crearii contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor si contului, Utilizatorul va fi anuntat la adresa de e-mail declarata la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stoparii actiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Daca primiti un asemenea mesaj, in conditiile in care nu v-ati inregistrat personal pe site-ul alexandruvelici.ro va rugam sa ne trimiteti un e-mail la adresa velici.alexandru@gmail.com pentru a sterge contul respectiv in maximum 3 zile lucratoare. 

In afara de datele care sunt necesare obligatoriu pentru crearea unui cont de utilizator  (fara de care nu se poate crea contul), respectiv adresa de email, nume, prenume, telefon, formularul de profil al Utilizatorului contine si alte campuri care pot fi editate de catre Utilizator in cazul in care acesta doreste modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.  

Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date suplimentare, ele fiind necesare  i) evidentei despre folosirea site-urilor si ii) oferirii in conditii optime a serviciilor prin intermediul acestuia precum si pentru accesul Utilizatorului la facilitati suplimentare. 

Refuzul Utilizatorului de a furniza oricare dintre datele suplimentare solicitate, respectiv refuzul de a-si da consimtamantul in mod explicit in scop de informare, educare si marketing personalizat nu va impiedica Utilizatorul sa acceseze site-ul sau contul de utilizator creat, dar vor determina neparticiparea Utilizatorului la actiunile promotionale organizate prin intermediul site-ului precum si lipsa accesului acestuia la facilitatile si serviciile suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor care au cont si si-au dat consimtamantul in mod explicit in scop de informare, educare si marketing personalizat. 

Site-ul va putea fi utilizat şi in conditiile in care Utilizatorul decide să nu isi creeze un cont, respectiv sa nu se inregistreze ca Utilizator prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract). 

Conform Regulamentului (UE) 2017/679 si Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. 

Operatorul site-ului se angajeaza sa nu trimita mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) si sa intreprinda toate masurile tehnice accesibile pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor Utilizatorului. 

Operatorul poate sa foloseasca informațiile colectate, cum ar fi adresa de e-mail, pentru a interacționa direct cu Utilizatorul. De exemplu, Operatorul poate trimite o notificare dacă detecteaza o activitate suspectă, cum ar fi o încercare de conectare la contul Utilizatorului sau o incercare de phishing. Iar in cazul in care Utilizatorul contacteaza Operatorul, acesta va păstra o înregistrare a solicitării Utilizatorului pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care Utilizatorul le-ar putea întâmpina. 

Operatorul site-ului isi rezerva dreptul de a desfiinta, fara aviz prealabil, conturile si accesul Utilizatorilor care incalca Termenii si Conditiile, care intreprind activitati dovedite de frauda, calomnie sau atac la securitatea si confidentialitatea informatiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a oricaruia dintre site-uri. 

 2.Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării 

În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site si Utilizator, colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale Utilizatorului, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizarii de continut informativ si promovational catre Utilizator, in urma completarii, de catre acesta, a datelor cu caracter personal in mod voluntar, in cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre sectiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obtinerea de informatii personalizate sau beneficii comerciale, in cadrul campaniilor promovate pe site-uri. 

Temeiurile colectarii de date cu caracter personal pe site-uri pot fi urmatoarele: 

1)         Utilizatorul, denumit in cele ce urmeaza si “Persoana vizata” si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice 

2)         prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. 

3)         prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului. 

4)         prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice 

5)         prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul. 

6)         prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. 

 În enumerarile de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal sunt colectate precum si temeiul, scopul si durata colectarii acestora. 

Subliniem că furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza site-ul mentionat, cu excepţia celor care vizează Cookies. Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit. 

 Categoria 1: 

 • Date având caracter personal pe care le colectăm: 
  • Nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, link profiluri social media, sex, data nasterii, poza profil, job, studii 
 • Temeiurile colectării acestor date: 
  • 1), 2), 6) 
 • Scopurile colectării datelor având caracter personal: 
  • Pentru furnizarea accesului la continut personalizat si raspunsuri la intrebari si solicitari transmise de catre Utilizator online; 
  • Pentru prestarea serviciilor comandate de Utilizator prin intermediul site-ului respectiv inregistrarea, validarea, prelucrarea, expedierea si facturarea comenzilor; returnarea produselor conform prevederilor legale; rambursarea contravalorii produselor; asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile Utilizatorului (clientului) cu privire la comenzile date de acesta sau la alte bunuri si servicii oferite de Operator prin intermediul site-urilor. Prelucrarea datelor Utilizatorului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Operator sau Persoane Imputernicite de Operator și Utilizator. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 
  • Pentru imbunatatirea serviciilor site-ului, avand in vedere faptul ca Operatorul doreste în permanență să ofere Utilizatorului cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, Operatorul poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul de Cumpărăror al Utilizatorului, acesta poate fi invitat să completeze chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau Operatorul poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Aceste activitati se bazeaza pe interesul legitim al Operatorului de a desfasura activitati comerciale. 
  • Pentru apararea intereselor legitime ale Operatorului 
  • In scop de informare, educare si marketing personalizat, pentru transmiterea de comunicari despre articole si sfaturi pentru sanatate, despre reduceri, oferte si promotii, coduri voucher sau informatii cu privire la produse, servicii medicale. 
 • Modalitatea de colectare si perioada de pastrare a datelor: 
  • In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorintei explicite a Utilizatorului de retragere a consimtamantului sau de stergere a datelor sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. Dupa cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic. 

Categoria 2: 

 • Date având caracter personal pe care le colectăm: 
  • Cookies, marcaje de timp (data si ora accesarii), istoricul navigarii pe site 
 • Temeiurile colectării acestor date: 
  • 1), 6) 
 • Scopurile colectării datelor având caracter personal: 
  • Pentru monitorizarea traficului site-ului si a istoricului accesarilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de continut si identificarea continutului cel mai relevant pentru Utilizator. 
 • Modalitatea de colectare si perioada de pastrare a datelor: 
  • In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorintei explicite de catre Utilizator de retragere a consimtamantului sau de stergere a datelor sau pana la 10 ani de la ultima activitate a Utilizatorului pe site. În funcție de tipul de Cookie si de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. De exemplu, prin tool-ul de monitorizare a traficului Google Analytics, se utilizeaza identificatori cookie, adrese IP, a caror stocare se realizeaza pe perioada de maxim 30 de zille. La sfarsitul perioadei de stocare, datele vor fi anonimizate electronic. 

Categoria 3: 

 • Date având caracter personal pe care le colectăm: 
  • Date despre starea de sănătate – Informatii declarative exprimate explicit de catre Utilizator pe site despre istoricul sau medical, simptomatologie si preferinte de informare cu privire la subiecte medicale si de sanatate. 
 • Scopurile colectării datelor având caracter personal: 
  • Pentru furnizarea accesului la servicii si produse de sanatate, respective la comunicari aferente serviciilor si produselor de sanatate conforme cu cererea Utilizatorului, prin crearea automată de profiluri menite a determina conţinutul specific adecvat Utilizatorului. 

Serviciile şi comunicările sunt stabilite exclusiv în baza datelor transmise de Utilizator, acesta fiind singurul responsabil de acurateţea acestora. 

Utilizatorul este unic responsabil pentru toate informatiile medicale si de sanatate transmise pentru a beneficia de serviciile sau produsele oferite pe site-uri si pentru a fi informat despre articole si sfaturi despre sanatate, despre reduceri, oferte si promotii, coduri voucher sau informatii cu privire la produse, servicii medicale sau in domenii conexe starii de sanatate. 

 • Modalitatea de colectare si perioada de pastrare a datelor: 
  • In cadrul bazei de date securizate a Operatorului, pana la exprimarea dorintei explicite a Utilizatorului de retragerea a consimtamantului sau de stergere a acestora sau pana la 10 ani de la ultima activitate a Utilizatorului pe site. Dupa cei 10 ani, datele vor fi anonimizate electronic. 
 • Modul de păstrare a datelor Utilizatorilor având caracter personal, locație, perioadă de păstrare 

Operatorul va stoca datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele sau asa cum este definit mai sus pentru fiecare caz specific in parte, iar, în cazurile în care exista pentru Operator obligația legală de a păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. 

Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele Operatorului, vă rugăm să consultați detaliile de mai sus. 

În scopul garantării dreptului Utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul implementează, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil, date de sănătate sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, menite să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal realizate prin intermediul nivelului de securitate al server-ului unde sunt stocate aceste date. 

Destinatarii datelor având caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm pot fi companii terteimputernicite de catre Operator pentru a asigura ducerea la bun sfarsit a temeiurilor si scopurilor prelucrarii datelor cu caracter personal angajate cu fiecare Utilizator. 

 

Datele pot fi transmise, in masura in care este necesar scopului prelucrarii, in baza unor contracte ce asigura confidentialitatea si securitatea datelor, companiilor partenere ale Operatorului, furnizoare de servicii sau produse medicale, companii furnizoare de servicii de consultanta si servicii de comunicare, etc, in scopul explicit al informarii si educarii Utilizatorului, al livrarii de produse si servicii in conformitate cu cerintele Utilizatorului si cu scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal stabilite, in baza consimtamantului de prelucrare oferit de catre Utilizator pe site. 

O listă completă a acestor companii terte ce actioneaza ca persoane imputernicite in sensul Regulamentului (UE) 2017/679 este disponibilă oricărei persoane vizate, la cererea acesteia. 

Transferuri internationale de date 

Exista posibilitatea ca Operatorul sa fie nevoit sa impartaseasca datele personale ale Utilizatorului unor destinatari aflati in afara Spatiului Economic European (“EEA”). Unele tari sunt considerate Tari Adecvate de catre Comisia Europeana, astfel fiind tratate asemenea tarilor care apartin EEA. lnainte de a va transfera datele in afara EEA (sau in afara unei Tari Adecvate), datele Utilizatorului sunt protejate, in mod obisnuit utilizand Clauzele Contractuale Standard, dupa cum sunt aprobate de Comisia Europeana. Puteti gasi mai multe informatii cu privire la Clauza Contractuala Standard aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Puteti gasi mai multe informatii cu privire la tarile adecvate aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. 

4. Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si exercitarea acestora 

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, Utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați in scris responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Operatorului, pe email la adresa de contact. 

a. Dreptul de acces 

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucreaza Operatorul, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea Utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către Operator în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poata fi supuse unei taxe corespunzatoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate.  

De asemenea, Utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații). 

b. Dreptul la rectificarea datelor 

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete.  

c. Dreptul la ștergerea datelor 

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept (“dreptul de a fi uitat“). 

d. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor 

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii. 

e. Dreptul de a obiecta 

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către Operator în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz in care datele acestuia trebuie anonimizate in cel mai scurt timp de la sesizarea obiectarii din baza de date a site-ului si anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.  

f. Dreptul la retragerea consimțământului 

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a isi retrage consimțământul in orice moment, la fel de ușor cum l-a si acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale, pentru siguranța sănătății publice sau pentru cercetare științifică). Aplicarea retragerii consimtamantului se aplica din momentul inregistrarii acesteia si operarea retragerii consimtamantului se va realiza in maximum 3 zile lucratoare de la inregistrare. 

g. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente 

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Operator. 

h. Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere 

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informaţiilor şi comunicărilor comerciale adresate Utilizatorului. Procesul decizional automatizat ce implică si date de sănătate are la bază consimţământul expres al Utilizatorului. 

În cadrul acestor procese datele Utilizatorului sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptarii datelor si securitatii avansate la nivel de server al bazei de date. 

Aveţi dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenţie umană.  

 5. Exercitarea drepturilor 

Pentru ca Dvs. In calitate de Utilizator, sa va puteti exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact prezentate mai jos. 

 6. Cum se pot transmite cererile sau plangerile – persoana de contact 

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acesti Temerni si Conditii orice Utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresandu-se prin mail la velici.alexandru@gmail.com 

B.  MATERIALELE SI INFORMATIILE ACCESIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI 

1. Drepturile asupra continutului site-uri-lor care fac obiectul prezentelor Termeni si Conditii 

Intreg continutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fara a se limita la acestea, respectiv tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin Alexandru Velici. 

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat de catre Utilizatori exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Alexandru Velici. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii: 

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site – link catre continutul site-ului). 

(ii) sunt permise link-urile catre site-uri, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea Nume Site – link catre continutul site-ului) 

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul site-ului le detine asupra/in legatura cu site-ul alexandruvelici.ro. 

2. Limitarea raspunderii administratorului site-ului 

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi tinut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti/secvente/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-uri-lor. 

Totodata, Utilzatorii trebuie sa aiba in vedere faptul ca informatia prezentata poate include eventuale informatii inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va incerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil aceste aspecte. 

 

Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca administratorul nu garanteaza: 

i. ca informatiile continute pe site-uri sunt pe deplin complete; 

ii. ca informatiile introduse de Utilizatorii website-urilor sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc; 

iii. ca informatiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii isi asuma intreaga responsabilitate; 

iv. pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului, utilizarea informatiilor si a serviciilor facandu-se de catre Utilizatori pe propria raspundere; 

v. ca serviciile disponibile prin intermediul site-urilor vor functiona constant, neintrerupt, fara erori  

vi. Scopul site-ului este acela de a furniza informatii generale referitoare la sanatate si starea de bine. Niciuna dintre informatiile prezentate prin intermediul site-ului nu reprezinta consultatii medicale, fiind furnizate exclusiv in scop informativ si de divertisment, adresandu-se intr-o maniera accesibila tuturor Utilizatorilor preocupati de un stil de viata sanatos. Aceste informatii nu pot inlocui si nu inlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul si tratamentul oferite in mod direct Utilizatorului in cabinetul unui medic. 

 Administratorul site-ului nu este si nu poate fi tinut raspunzator in niciun fel pentru punerea in aplicare de catre Utilizatori in mod necorespunzator a vreunui tratament si/sau sfat medical oferit prin intermediul site-ului.  

Prin urmare, informatia prezentata pe site nu poate substitui in niciun caz recomandarile date de medicii care iau contact cu realitatea cazurilor Utilizatorilor. Toate raspunsurile oferite prin intermediul site-ului sunt doar de natura educationala si informativa si nu pot fi considerate, in nicio situatie, ca fiind asimilate unor consultatii sau analize medicale de specialitate. 

4. Modificarea Termenilor si Conditiilor 

Alexandru Velici are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile cuprinse in Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, prin asigurarea publicarii actualizate a acestora pe site-uri, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricarei facilitati oferite de site, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea site-ului si/sau utilizarea in orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia. 

5. Legea aplicabila. Litigii 

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta. 

 C. COOKIES. POLITICA PRIVIND UTILIZAREA FISIERELOR DE TIP COOKIE

Aceasta politica se referă la cookie-urile din cadrul website-ului, operate de catre de Operator, si priveste modalitatea de utilizare a cookie-urilor pentru monitorizarea traficului si promovarea site-ului, asigurarea securitatii si afisarii corect si complet a informatiei, desfasurarea in siguranta si conformitate cu obiectivele comunicarii a tuturor campaniilor de promovare publicate pe site, asigurand respectarea normelor si regulamentelor de protectie a datelor cu caracter personal si a dreptului la informare al oricarui utilizator al site-ului. 

Acceptarea politicii de cookie face posibila accesarea site-ului. Utilizatorul are dreptul de a opta, la accesarea site-ului pentru neacceptarea politicii de cookies, acest lucru atragand dupa sine imposibilitatea de accesare a site-ului. 

Oricare dintre site-uri foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor site-ului o experienta cat mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. 

Fisierele de tip cookie reprezinta date cu caracter personal în măsura în care acest instrument digital insumeaza date stocate in browserul utilizatorului, continand informatii despre navigarea pe internet, iar utilizarea mecanismului de tip cookie constituie un avantaj in folosul vizitatorilor site-ului. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de ex.: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor din magazinul online in cosul de cumparaturi). 

Astfel, prin introducerea unui cookie pe site-uri, va fi suficient ca un Utilizator sa se logheze pe site o singura data cu parola, castigand astfel timp pe parcursul navigarii pe pagina noastra. Daca utilizatorul respinge un cookie, poate sa utilizeze in continuare site-ul dar nu va beneficia de o parte dintre setarile acestuia. 

Cookie-urile ne ajuta la urmarirea si segmentarea intereselor Utilizatorilor site-ului pentru a intensifica experienta vizitarii site-ului nostru. Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care Utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi: 

 •            personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc.) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni);
 •            ofera detinatorilor de site un feedback valoros asupra modului cum este utilizat site-ul de catre utilizatori, astfel incat sa il poata face si mai eficient si mai accesibil pentru utilizatori;
 •            permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
 •            imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Utilizatorul poate, in orice moment, sa modifice setarile curente de Cookies, accesand pagina speciala aflata dupa “Termeni si Conditii”. 

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii legate de acest subiect, ne puteti contacta la adresa de e-mail velici.alexandru@gmail.com. 

1. Tipurile de cookies 

Clasificarea cookies se face în funcție de durata de utilizare, rolul și sursa acestora, astfel: 

a. Cookie-uri în funcție de durata de utilizare 

 • de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare). 
 • Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third-party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. 

b. Cookie-uri în funcție de rolul acestora 

 • strict necesare – anumite cookie-uri sunt necesare pentru ca paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automata la cel mai puțin ocupat server sau retinerea listei dvs. de dorințe. 
 • funcționale – cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor Utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment. 

c. Cookie-uri de performanta și analiza - cookies care oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina da de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Informațiile furnizate de modulele cookie de analiza ajuta operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească aceasta informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor. 

 d.Cookie-uri de targetare și publicitate - cookie-uri care pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator. 

e. Cookie-uri first party vs cookie-uri third party - fiecare cookie este creat de un anumit site responsabil care plasează respectivul cookie. 

 • Cookie-urile first party sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.alexandruvelici.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este alexandruvelici.ro, atunci este vorba despre un cookie first party. 
 • Un cookie third party este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă ca site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. 

f. Conținut incorporat (butoane, aplicații și widget-uri de socializare). Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea cu utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widget-urile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser. 

2. Mod funcţionare al cookies 

Fișierele de tip Cookies permit recunoaşterea echipamentului Utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet accesata, adaptată preferinţelor individuale ale Utilizatorului. Cookie-urile au rolul de a asigura o experiență de navigare web plăcută și sigură și de a oferi Utilizatorului servicii complete. Concret, pe baza cookie-urilor, avem posibilitatea de a: 

 • Adapta prezentarea și afișarea site – ului în funcție de preferințele Utilizatorului. (limbă, rezoluție etc); 
 • Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea persoanei, bazate pe comportamentul Utilizatorului. pe site și de interesul manifestat pentru produsele prezentate. Aceste statistici ne permit să îmbunătățim structura și conținutul site-ului, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie; 
 • Asigura măsuri de securitate web; 
 • Asigura transmiterea de informatii personalizate Utilizatorului conform preferintelor acestuia mentionate voluntar si explicit in cadrul site-ului accesat 

În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat în calculatorul Utilizatorului și acest cookie determina ce reclama vă primi Utilizatorul, care se numește publicitate bazata pe interes. 

Publicitatea bazata pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevanta și cat se poate de utila. 

3. Tipuri de cookie-uri folosite de alexandruvelici.ro 

Ca Utilizator, aveti posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies corespunzătoare disponibile, specifice browser-ului utilizat. 

Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare însă Site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experienta dvs. la utilizarea Site-ului.

a. Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe site-urile mentionate și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automata la cel mai puțin ocupat server sau retinerea listei dvs. de preferinţe.

b. Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptam Site-ul web pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

c. Cookie-uri de performanta și analiza

Aceste tipuri de cookie ne ajuta să înțelegem modul in care Utilizatorii folosesc site-urile Operatorului. 

 Servicii de analiza prin Google Analytics 

Site-ul, www.alexandruvelici.ro, foloseste Google Analytics, serviciul de analiza web a Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 

Google va analiza în numele Operatorului modul în care Utilizatorii folosesc website-urile acestuia. În acest scop, Operatorul foloseste Cookie-uri de analiză. Informațiile colectate de Google în legătura cu folosirea doc.ro de către Utilizatori (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile web din cadrul doc.ro pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limba, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o forma anonimizată. Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA. 

 Pentru mai multe informații despre Google Analytics vă rugam să consultați Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy, disponibile aici https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google. 

5. Cookie-uri de targetare și publicitate proprii Operatorului: 

a) Publicitatea on-line gestionata de Alexandru Velici

Ca parte a unei strategii unitare de promovare a serviciilor site-ului din România, acesta utilizează cookie-uri și tehnologii de targetare în scop publicitar pentru site-ul gestionat de catre Operator. 

b) Publicitatea terților

Site-ul mentionat permiet și altor societăți să furnizeze materiale publicitare și să colecteze informații prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terțe părți) incluse în site. 

Practic, aceste tehnologii de targetare care însoțesc mesajele publicitare afișate pe care le vad Utilizatorii le permit să monitorizeze cat de eficiente sunt mesajele publicitare afișate. 

 6.Plug-in-uri de socializare 

Site-urile pot utiliza sau implementa plug-inuri ale rețelelor de socializare ale unor terți. În general, interacțiunea dvs. cu un plug-in oferă posibilitatea terțului să colecteze unele informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser. 

7. Cum se poate opri utilizarea cookie? 

a. Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. 

Totuși, setările pot fi schimbate de dvs ca Utilizator. astfel încât instalarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. 

Vă informăm că limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului. 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră; Cookie-urile necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului. 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău. 

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. 

 

b. Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, se pot obtine accesând Setările pentru anunțuri Google (http://www.google.com/ settings/ads?hl=ro). 

De asemenea, Utilizatorii pot să dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terță parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options/). 

c. Sfaturi pentru o navigare web sigură, bazată pe Cookies: 

 • Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal. 
 • Totuși, Cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul Utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. 
 • Aplicațiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. Sistemul de securitate al serverelor site-ului nostru asigura utilizarea in siguranta si protejata a cookie-urilor si stocarea criptata, in siguranta a datelor disponibile in cadrul site-ului. 
 • Browserele au, de asemenea, integrate setări de confidențialitate care oferă diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor – precum perioada de valabilitate și stergere automată la încheierea unei sesiuni web. 
 • Datorită flexibilității lor și faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor limiteaza accesul pe site-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo, Facebook, Google. 
 • Personalizați setarile browserului în ceea ce privește Cookie-urile. 
 • Daca sunteți unicul utilizator al terminalului, puteți seta termene de expirare a Cookie-urilor prelungite. 
 • În cazul în care nu sunteți unicul utilizator al terminalului, luați în considerare ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. 
 • Instalați aplicații antispyware și faceți-le constant update. 
 • Asigurați-vă că browser-ul folosit este mereu updatat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. 

d. Linkuri utile 

Dacă doriți să aflati mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri: 

 • Microsoft Cookies guide (http://www.microsoft.com /info/cookies.mspx); 
 • All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/) 

Toate browserele vă oferă posibilitatea de a vă seta personalizat modul de acțiune a Cookie-urilor. Pentru a ințelege aceste setări, accesati sectiunile corespunzatoare policitii de cookies ale browserelor si platformelor online cu logare/inregistrare folosite.